9.6.2023

Ohrožení žen chudobou

Od devene

Zdá se vám to trochu přitažené za vlasy? U nás přece žádná chudoba není, rovnoprávnost žen je samozřejmostí. Ženy studují, vykonávají i některá ryze mužská povolání. Ale není tomu tak. Projevy ženské chudoby existují i u nás, ale jsou skryté a příliš se o nich nemluví.
V tísni se stále ocitají:
·         ženy samoživitelky– zadlužují se a mají omezené možnosti na trhu práce
·         samostatně žijící seniorky– nízké mzdy žen mají za následek i nízké starobní důchody
·         ženy pečující o své blízké – opouští svoje zaměstnání a kariéru a ocitají se v krizi
 důchodkyně o holi
 
JAK STÁT ODMĚŇUJE ŽENY
Ženy vydělávají o 22 % méně než muži a celosvětový průměr je 17 %. Navíc máme jednu z největších nezaměstnaností žen s malými dětmi. To jistě ukazuje, že jde o problém sociální, za který stát nese svoji zodpovědnost. Stále se předpokládá, že muž by měl být živitelem rodiny, přitom dva platy jsou pro většinu rodin naprostou nezbytností. Jestliže je plat ženy považován pouze za jakýsi doplněk, v jaké pozici se potom ocitají ženy samoživitelky?
Zapomíná se na to, proč ženy nemohou být v pracovním procesu tak zapojeny jako muži. Žena často pracuje více než muž, avšak nedostává za to žádnou nebo jen malou mzdu. I nejnižší penze pobírají nejčastěji pouze ženy, ač se dožívají vyššího věku a bývají častěji ovdovělé.
 socha matky
CO OD ŽEN OČEKÁVÁ SPOLEČNOST
V porovnání s tím, jak stát odměňuje ženy, od nich očekává mnoho. Předevšímautomatickou starost o domácnost a děti a slaďování práce s péčí o rodinu a blízké. Kvůli tomu ženy musí častěji pracovat na částečné úvazky a přijímat méně kvalifikovaná povolání, i když vzdělání mají stejné, někdy i vyšší než muž.
Výroky politiků: „ženy by si měly rozmyslet, s kým budou mít děti“ a „v případě rozvodu či ovdovění si mají najít jiného chlapa“, jsou více než neomalené, ukazují na odmítání jejich odpovědnosti a diskriminaci žen.