21.4.2019

Rovnání zubů

Od devene

Zuby si často dělají, co chtějí, aniž bychom to mohli ovlivnit. Nejde jim říct, aby rostly rovně, aby se nikde nekřížily či aby nerostly jeden přes druhý. Naštěstí se rovnáním zubů zabývá profesionální ortodoncie. Ortodoncie má za úkol spravit tyto nesrovnalosti a problémy s chrupem.
Chrup jde srovnat a napravit u všech věkových skupin. Od dětských let, až po dospělost nebo stáří. Provádí se běžně u mužů i žen.
Nechat nasadit si můžete rovnátka v Praze.

ortodoncie

Ortodoncie se zabývá rovnáním zubů a nasazováním rovnátek.
Kromě jiného se naše středisko soustřeďuje také na odbornou konzultaci, spolupracuje s čelistními chirurgy nebo připravuje chrup na chirurgický zákrok.
Základním aspektem je rovnání zubů a celého chrupu.

Úspěšnému léčbě předchází celá řada profesionálních úkonů

Základním faktorem, který s léčbou úzce souvisí, je tvorba dokumentace. Nejprve se tedy pobavíme o tom, co je zapotřebí s chrupem provést, jak to uděláme a vyhotovíme potřebnou dokumentaci.

  1. Hned na začátku vás čeká schůzka s lékařem takzvaná vstupní konzultace.

Na této schůzce se bude řešit, jaký máte problém, jaké bychom mohli navrhnout řešení, jak budeme postupovat. Podíváme se na to, co vás trápí. Také si řekneme, jak vám to váš život poškozuje nebo omezuje, abychom měli jasnou představu o tom, co všechno bude zapotřebí udělat k tomu, abyste byli opět spokojení se svým chrupem. Podíváme se i na možnosti řešení stávající situace, abychom následně už byli lépe v obraze.

  1. Následuje klinické vyšetření.

U tohoto bodu se provádí základní klinické vyšetření vašeho chrupu.

  1. Zhotovení otisků chrupu.

Je potřeba zaměřit se na konkrétní úkon, takže už budeme provádět otisky zubů, abychom měli podklady k dalším úkonům.

čištění zubů

  1. Posledním bodem bude vyhotovení rentgenových snímků.

Rentgenové snímky odhalují problémy do hloubky, o kterých bychom možná nevěděli, protože na povrchu nejsou vidět. Je zapotřebí mít celkovou profesionální dokumentaci vašeho chrupu. Provádí se také fotografie celého obličeje a k tomu také chrupu.
Ortodontická léčba může být úspěšná pouze v případě, budete-li dodržovat základní zásady.