22.12.2023

V jakém stavu je váš hromosvod

Od devene


Hromosvod je zařízení, o jehož existenci sice každý z vás zřejmě ví, ale máte-li jej na domě, nemusíte již mít přesné povědomí o jeho skutečném technickém stavu. I hromosvody mohou vykazovat známky opotřebení, které zčásti nebo zcela ochromí jejich funkčnost, a pak je to tak, jako když na domě žádný hromosvod není. Proč se vlastně hromosvody podrobují revizím?

blesky nad Arizonou

Proklatá koroze – hromosvody se zhotovují z konstrukční uhlíkové oceli, a ta samozřejmě koroduje. A to je zásadní problém, který u hromosvodů nastává, ať bydlíte v jakékoli lokalitě, a máte jakýkoli dům. Koroze se nevyhýbá žádnému hromosvodu a zasahuje do jeho funkčnosti zejména v místech, kde byste to nejméně očekávali. Stává se, že ji přehlédnete, a tehdy je pak zařízení nefunkční. Koroze se objevuje velmi často až u země, kde je drát uzemněn pod zemský povrch, ovšem tento problém snadno odhalí elektrikář měřicími přístroji.

bleskové výboje

Stavební práce – jakékoli stavební činnosti na objektu s hromosvodem mohou komplikovat situaci tím, že zařízení poškodí mechanickou destrukcí, například zedníci zateplují dům novou fasádou a hromosvod demontují a zapomenou jej namontovat zpět, anebo jej prostě odříznou a nikomu nic nepoví. Podobných stavebních prací je celá řada, mezi nimi i výměna oken a okenních parapetů, výměna střešní krytiny, latí a krovů, výměna střešního bednění, rekonstrukce komínového tělesa, montáž okapových svodů atd.

Jak často revidovat hromosvody – elektrikář, který na základě reklamní propagace spolu s uveřejněnou fotogalerií https://www.technologie-budov.cz/ostatni/fotogalerie/ provádí tyto práce, vám doporučí provádět revize hromosvodů přibližně jednou za tři roky. Ovšem jestliže objekt zasáhne blesk, měla by se revize hromosvodu provést pokaždé po této události. Bleskový výboj tak může teoreticky poškodit zařízení i čerstvě revidované a schválené pro uvedení do provozu.