9.6.2023

Zdravý životní styl jako hobby

Od devene

Cokoli považujeme za své hobby, je bráno jako činnost, kterou provádíme ve volném čase. A ten právě lidé, co se intenzivně zabývají zdravím, vyplní téměř bezezbytku hledáním informací, porovnáváním, tedy jakýmsi samostudiem, jež pak završí vlastními praktickými zkušenostmi. Sami na sobě zkouší různé poznatky a zjišťují, co jim vyhovuje, a co ne. Bývají to častokrát lidé narození ve znamení Vodnáře, jimž nechybí dostatek odvahy posunout se za hranice poznání, tam, kam se jiní neodváží.
Těmto lidem bychom měli být vděčni, neboť se zpravidla svými výsledky pochlubí na webových recenzích. Jde o záslužnou práci, jež posouvá lidstvo někam dál, vzhůru, jinými slovy blíže ke svému vlastnímu nitru, kde je ukryta pravda.
kyblík jahod

Alternativní medicína jako součást životního stylu

Konfrontace alternativní medicíny s tou klasickou, zavedenou a podporovanou do značné míry farmaceutickými společnostmi, je právě tím zásadním prvkem na cestě za poznáním. Souvisí také s tzv. duchovní cestou, kdy lidé začínají zkoumat smysl života, hlubší souvislosti ve vztazích a ve společnosti a působením energetického systému živých bytostí v rámci celé planety jako jednoho celku.
olejová zálivka
Nemějme jim tedy za zlé, že svůj volný čas věnují poněkud více zdravému stravování, péči o tělo i duši, a že s nimi není možná tolik zábavy a legrace. Vždyť právě smyslem života je poznání, využití své duchovní a myšlenkové kapacity, a ne jen vysedávání v barech, restauracích, sledování sportovních zápasů a klábosení o nesmyslech.
Považujme si každého, byť sebemenšího krůčku vzhůru, i když nemusí být nápadný a podporovaný reklamou, někdy pomůže opravdu jen drobnost – šikovný recept, kombinace potravin, jejich vhodné či nevhodné složení, přírodní výživové doplňky obohacené minerály, stopovými prvky a vitamíny, nebo léčba přirozenou cestou s využitím energie rostlin a přírodních živlů.