30.4.2022

Antroposofie a její zvláštnosti

Od devene

Otázkou vlivu kosmu v zemědělství, zahradnictví, v životě včel, ale i zdravotnictví se zabývá vědecký směr zvaný antroposofie. Výsledky z výzkumu vlivu vesmíru na vliv rostlin a živočichů poskytují základ na doporučení rozličných zemědělských prací během ročního období. Před objevením tohoto vědeckého směru si člověk nedovedl představit, že může existovat dobrá a špatná kvalita rostlin a zeleniny, která by přesahovala jejich vzhled a chuť.

Nebe

Teprve nato, co Rudolf Steiner v roce devatenáct dvacet čtyři uspořádal zemědělský kurz, který dal základům biodynamického zemědělství, se uskutečnili pokusy, které měly určit kvalitu různých rostlin a zeleniny, nejen pomocí chemické analýzy, ale také prostřednictvím různých obrazotvorných metod.  Tento objev byl v počátcích velmi kontroverzní, ale zároveň se stal velmi zajímavou výzvou a cestou v příštích desetiletích. Když totiž zkombinujete obě metody navzájem, pochopíte skutečnou kvalitu produktů. Pak se spoléhat pouze na vzhled, anebo chuť opravdu nestačí.

Mrkev

Bylo provedeno několik pokusů po dobu deseti dnů při setbě ředkviček. Tím se zjistily významné rozdíly v růstu rostlin. Následně byl prováděn výsev ředkviček za stejných podmínek po mnoho týdnů. Tyto rozdíly v růstu ředkviček byly způsobeny vlivem vesmíru a jeho rytmy. Po několika letech se již potvrdilo, že rozdíly v růstu rostlin vznikly, pokud byla prováděna orba a setí ve stejný den. Jestliže se zoral velký záhon, dlouhý deset metrů, na který byla následně vysazena semena ředkvičky, každý den po celé týdny, potom rozdíly mezi těmito rostlinami byly mnohem menší, než kdyby byla půda každý den znovu zryta a potom osázena. Mezitím došlo ještě k následujícím zjištěním. Když byla zpracována půda do hloubky rýče, tak se kosmické impulsy aktivovaly v půdě, semeny byly vyzvednuty a v rostlinách byly potom dokončené a obsažené.