18.2.2023

Pátrejte po příčině

Od devene


V souÄasné dobÄ› se objevuje stále více případů lidí, kteří byli zdravotnÄ› naprosto v pořádku až do doby, než se v blízkosti jejich obydlí nebo pracoviÅ¡tÄ› objevil nÄ›jaký zdroj vysokofrekvenÄního elektromagnetického napÄ›tí. Na zaÄátku objevení se zdravotních problémů nikdo nikdy nedává tyto do souvislosti s elektromagnetickým polem. Lidé zaÄnou vyhledávat lékaÅ™e, navÅ¡tÄ›vují odborníky a jsou posíláni od jednoho k druhému. ÄŒasto není zajiÅ¡tÄ›na žádná fyzická nemoc, pÅ™esto tito lidé nemohou dobÅ™e spát, bývají ráno velmi vyÄerpaní a dochází u nich k oslabení imunitního systému. ÄŒasto až po delší dobÄ›, kdy se zdravotní potíže zhorÅ¡ují, je objevena jejich příÄina. Velmi Äasto jde dokonce o náhodné zjiÅ¡tÄ›ní.

Řešení

StaÄí, když nedaleko na stÅ™eÅ¡e panelového domu vyroste základnová stanice pro internet. V tom případÄ›, pokud byste peÄlivÄ› pátrali a hledali zdroj vaÅ¡ich zdravotních potíží, zjistíte, že například ve vaší ložnici a obýváku je tak vysoká úroveň vysokofrekvenÄního elektromagnetického pole, že je nejlepší se v tÄ›chto prostorách vůbec nezdržovat, natož spát. Pokud se tedy nechcete stÄ›hovat za úÄelem zlepÅ¡ení vaÅ¡eho zdravotního stavu, doporuÄujeme vám pořídit si zařízení BioProtect 400. Tím bude vaÅ¡e ochrana pÅ™ed elektrosmogem zajiÅ¡tÄ›na až do okruhu 400 metrů.