Správný odběr krve, příprava

Každý se už ve svém životě setkal s odběrem krve. První odběr probíhá hned po narození dítěte. Odběr krve je důležitý pro zjištění, zda je člověk zdraví a netrpí nějakou vrozenou nebo získanou nemocí. Vrozená je po rodičích. Získaná je během života.
odběr krve

Odběry krve máme různé, ale k základním patří žilní a kapilární odběr. Odběry provádí odběrové sestry u praktického lékaře, v nemocnici, v některých laboratořích. Ti mají speciální odběrový systém. Lékař či zdravotní sestra by měla vždy před každým odběrem poučit pacienta, jak se má na odběr připravit. Některé odběry si žádají, aby byl pacient na lačno. Nejedl nejméně dvanáct hodin před samotným odběrem, neměl žádnou fyzickou námahu a omezil některé léky nebo potraviny. Samotný odběr už probíhá v odběrové místnosti. Pacient přijde, posadí se nebo si lehne, aby nedošlo při nevolnosti k omdlení. Pacient by mohl upadnout a zranit se.

· Pro žilní odběr zdravotní sestra zkontroluje žíly na obou rukou. Sestra zaškrtí ruku v oblasti paže a pacient zacvičí rukou. Párkrát zatne pěst nebo pohybem ohybu v loktu. Vpich se provádí v oblasti loketní jamky, při předem zdezinfikovaném místě. Sestra na píchne žílu a odebere do předem připraveného materiálu krev.
· Kapilární odběr se provádí z prstu na ruce. Většinou z prsteníčku. Prst se nabodne kopíčkem v přední části bříška prstu, které je předem zdezinfikované. První kapka se otře, aby nedošlo ke kontaminaci s dezinfekcí. Pak se provede řádný odběr do připraveného materiálu.
odběrový systém
Materiál je předem popsán jménem, příjmením pacienta, rodným číslem a datum. Podle požadovaného vyšetření je určitý odběrový systém. Na biochemii se používá zkumavka s oranžovým víčkem, hematologie fialové víčko, hemokoagulace modré víčko, glukóza šedé víčko, sedimentace černé víčko. K materiálu se připojí průvodní žádanka s vyplněnou hlavičkou a vyšetřením, které je požadováno. Krev dále putuje do laboratoře ke zpracování.

Pro pacienta to není velká zátěž a zvládne to každý. Důležité je den před odběrem hodně pít, aby krev pěkně tekla. Každá, kdo dodrží stanovené zásady, nemá s odběrem problém. Stačí poslechnout rady lékaře.

4.5/5 - (4 votes)