2.2.2022

Vnímání kultury

Od devene

Kultura je něco co jako lidé vyhledáváme. Potřebujeme ji k naplnění potřeb sociální interakce s jinými lidmi, k odreagování, k oproštění od každodenního života a také ke vzdělání. Všechny tyto jevy nějakým způsobem ovlivňují naši celkovou psychickou pohodu a je důležité jim věnovat dostatek pozornosti.

kulturní zážitek

I když si to někdy nemusíme úplně připouštět, kultura nám z hlediska sociálního života dává velké množství podnětů. Například pokud pravidelně navštěvujeme divadlo, stane se, že zde potkáváme podobné lidi, s kterými se časem dáme do řeči, protože je o čem. S neznámým člověkem bychom se jen velmi těžko dávali jen tak do řeči, tedy pokud nejsme velice sociálně komunikačně zdatní. Pokud máme s člověkem společný zážitek či zkušenost, tak se interakce navazuje mnohem lépe a přirozeněji. Každý z nás potřebuje lidský kontakt, nikdo nechce doopravdy být pořád sám, už jen kvůli toho, abychom neměli pocit, že jsme na všechno sami a že nikdo nemá takové problémy jako my. Tedy sociální kontakt je důležitý pro udržení psychického zdraví.

Další neméně důležitou složkou, kterou nám poskytuje kultura je odreagování a oproštění od každodenního života. Pokud bychom celé dny konali jen naše povinnosti, tak bychom dlouhodobě nejspíše nebyli šťastní. Odpočinek a moment kdy člověk přijde na jiné myšlenky je velice důležitý a nelze ho zanedbávat, protože bez něj by se člověk mohl dostat do stavu přepracování a také vyhoření, což je velice vážný stav, který se musí řešit většinou s lékařem.

uvolněný člověk

Vzdělání je také velmi krásná věc, kterou nám kultura přináší. Nemusí se jednat jen o vzdělání například z oblasti dějin v různých divadelních hrách, ale o všeobecný přehled. Můžeme zaslechnout lidi kolem nás jak se o něčem baví, přidat se k nim a z interakce s jiným člověk si vždy něco vezmeme ať už je to informace či pocit jakéhokoliv druhu.